НОВИНИ

 

Инвестиционно предложение от Унитрейд 2011" ООД, гр. София

19.04.2017

 

Провеждане на информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

15.12.2016

 

Проект : Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

20.08.2016

 

"Унитрейд клъстер" участва с една от фирмите си "Вадиас" в изложението "Plastexpo" в Букурещ, Румъния от 08.09 - 11.09.2015г.

10.09.2015

 

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 2 ще се проведе на 04-05.09.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

25.08.2015

 

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 1 ще се проведе на 03-04.07.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

01.07.2015

 

Уточнение във връзка със постъпило запитване по обявена публична покана за „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/...

01.06.2015

 

„УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на...

25.05.2015"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015