News

08.06.2023

21.07.2022

27.10.2021NEWS

 

08.06.2023

 

21.07.2022

 

27.10.2021

 

11.10.2021

 

Инвестиционно предложение от Унитрейд 2011" ООД, гр. София

19.04.2017

 

Провеждане на информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

15.12.2016

 

20.08.2016

 

"Унитрейд клъстер" участва с една от фирмите си "Вадиас" в изложението "Plastexpo" в Букурещ, Румъния от 08.09 - 11.09.2015г.

10.09.2015

 

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 2 ще се проведе на 04-05.09.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

25.08.2015

 

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 1 ще се проведе на 03-04.07.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

01.07.2015

 

Уточнение във връзка със постъпило запитване по обявена публична покана за „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/...

01.06.2015

 

„УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД стартира избор на изпълнител на дейност „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на...

25.05.2015"Unitrade Cluster" Ltd

1528 Sofia, Isskar district,

4, Podporuchik Yordan Todorov St.

phone/fax: 02/973 27 00

mobile: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Working hours:

monday to friday: 8 to 17h.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

The European Union

European Regional Development Fund

 

OPERATIVE PROGRAMME

"Development of the Competitiveness

of the Bulgarian Economy" 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Delivered project № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Beneficiary: „Unitrade Cluster“ Ltd

The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy" 2007-2013, financed by the European Union through the European Regional Development Fund and the national budget of the Republic of Bulgaria


All rights reserved “Unitrade Cluster” 2015