Новини

12.01.2024

07.12.2023

21.11.2023NACHRICHTEN

Уточнение във връзка със постъпило запитване по обявена публична покана за „Логистична подкрепа, настаняване и организиране на 2 /два/ семинара на заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство на високо ниво

01.06.2015


В предоставената тръжната документация, отсъства ред с Ценовото предложение, указващ единичната и обща цена на предвидените нощувки. Моля същите да бъдат дописани от кандидатите, като т.7 от Ценовото предложение в Офертата.


Приложениe виж .PDF


« Zurück zu den News„Unitrade Kluster“ GmbH

1528 Sofia, Stadtteil Iskar,

Podporuchik Yordan Todorov Str. Nr. 4

Tel.:/Fax: 02/973 27 00

mobile: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8 bis 17 Uhr.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

Der Europäischen Union

Europäischen Fonds

für regionale Entwicklung

 

Operationellen Programm

"Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit

der bulgarischen Wirtschaft" 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Geliefert Projekt № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Begünstigter: „Unitrade Kluster“ GmbH

Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung des operationellen Programms "Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der bulgarischen Wirtschaft" 2007-2013, die von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt der Republik Bulgarien umgesetzt


Alle Rechte vorbehalten “Unitrade Cluster” 2015