NACHRICHTEN

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 1 ще се проведе на 03-04.07.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

01.07.2015


Темата на събитието е „Управление на отпадъци от пластмаса и найлон- събиране от мястото на образуване, транспортиране, съхранение, предварително третиране, рециклиранеи реализация на пазара под формата на рециклирана суровина за производство на материали от полиетиленов регранулат”.

Събитието се организира в изпълнение на проект BG161PO003-2.4.02 – 0104- С0001 “Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци ”УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР ” ООД, фанансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Обучението има за цел да разясни различните методи и модели на управление на отпадъци от пластмаса и найлон, включващ иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровини. Анализ на цикъла на живот на суровините.Събиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса и найлон, като крачка напред към „кръговата икономика”.

Обучителният семинар ще Ви предостави специфичен поглед към основните принципи на ефективно управление на отпадъци. Ще бъде обърнато внимание на законодателната база, действащите технологии и добри практики в областта на събиране от мястото на образуване, транспортиране, съхранение, предварително третиране, рециклиране и реализация на пазара под формата на рециклирана суровина за производство на материали от полиетиленов регранулат.

На събитието са поканени да присъстват представители на бранша от страната и съседните ни държави, екоорганизации, компетентни институциии т.н.,които се интересуват от възможности за ефективно управление на отпадъци."


« Zurück zu den News„Unitrade Kluster“ GmbH

1528 Sofia, Stadtteil Iskar,

Podporuchik Yordan Todorov Str. Nr. 4

Tel.:/Fax: 02/973 27 00

mobile: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8 bis 17 Uhr.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

Der Europäischen Union

Europäischen Fonds

für regionale Entwicklung

 

Operationellen Programm

"Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit

der bulgarischen Wirtschaft" 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Geliefert Projekt № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Begünstigter: „Unitrade Kluster“ GmbH

Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung des operationellen Programms "Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der bulgarischen Wirtschaft" 2007-2013, die von der Europäischen Union durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt der Republik Bulgarien umgesetzt


Alle Rechte vorbehalten “Unitrade Cluster” 2015