НОВИНИ

Образователен семинар на клъстер „УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР” ООД Част 2 ще се проведе на 04-05.09.2015 г. в Апартхотел „Лъки Банско” в гр.Банско.

25.08.2015


Темата на събитието е „Управление на отпадъци от пластмаса и найлон- събиране от мястото на образуване, транспортиране, съхранение, предварително третиране, рециклиранеи реализация на пазара под формата на рециклирана суровина за производство на материали от полиетиленов регранулат”.

Събитието се организира в изпълнение на проект BG161PO003-2.4.02 – 0104- С0001 “Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци ”УНИТРЕЙД КЛЪСТЕР ” ООД, фанансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Обучението има за цел да разясни различните методи и модели на управление на отпадъци от пластмаса и найлон, включващ иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровини. Анализ на цикъла на живот на суровините.Събиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса и найлон, като крачка напред към „кръговата икономика”.

Обучителният семинар ще Ви предостави специфичен поглед към основните принципи на ефективно управление на отпадъци. Ще бъде обърнато внимание на законодателната база, действащите технологии и добри практики в областта на събиране от мястото на образуване, транспортиране, съхранение, предварително третиране, рециклиране и реализация на пазара под формата на рециклирана суровина за производство на материали от полиетиленов регранулат.

На събитието са поканени да присъстват представители на бранша от страната и съседните ни държави, екоорганизации, компетентни институциии т.н.,които се интересуват от възможности за ефективно управление на отпадъци."


« Обратно към НОВИНИ"Унитрейд Клъстер" ООД

гр. София 1528, район Искър,

ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" №4

тел./факс: 02/973 27 00

мобилен: +359/888 541 738

email: unitradeclusterltd@gmail.com

Работно време :

понеделник-петък от 8 до 17ч.


Вижте „Унитрейд Клъстер“ ООД на по-голяма карта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Доставено по проект № BG161PO003-2.4.02-0104-С0001

Бенефициент: „Унитрейд Клъстер“ ООД

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България

Всички права запазени “Унитрейд Клъстер” 2015